Ydelser

Bogføring        

Jeg benytter C5 og Economic, men  har også  kendskab til andre programmer.     

Løbende bogføring f.eks hver måned eller efter behov.        

        

I enkelte tilfælde kommer jeg gerne hos dig og bogfører i dit system        

Kontakt mig herom.        

        

Lønregnskab.        

Jeg udarbejder gerne dit lønregnskab og benytter hertil gerne danløn.        

Et økonomisk og smidigt program, hvor man kun betaler for det man får.        

        

Iværksætter        

Ved opstart af virksomhed hjælper jeg dig gerne i gang med bogføringen og kan evt. undervise i de daglige rutiner. Drøftelser  og assistance med/om        

  •  budget        
  •  kapitalbehov        
  •  tilmelding til offentlige registre        
  •  mm.        

        

Momsregnskaber        

Udarbejdelse  af balance som grundlag for momsangivelsen, måned,kvartårlig, halvårlig.        

  • Eu-moms        
  • Lønsumsafgift        
  • Indberetning til SKAT af tallene, f.eks via autorisation.        

        

Årsrapport/Skatteregnskab        

  • Årsrapporter efter klasse A og B        
  • skatteregnskab        
  • Virksomhedsskatteordningen.        

        

Forskudsskema/Selvangivelse        

Efter aftale og på grundlag af regnskaber og drøftelser tilpasses forskudsskema til dine nuværende indtægter. Kan gøres løbende.        

På baggrund af regnskabet indberettes selvangivelsen enten via autorisation, eller du kommer forbi med Nem-ID.